MB „IT innovations“  įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0454 „E. komercijos modelio diegimas MB „IT innovations“ , kurio metu sukuriama interneto svetainės elektroninė parduotuvė.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto tikslas – sukurti el. parduotuvę, siekiant padidinti pardavimų kiekius ir pajamų augimą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022 m. vasaris – 2022 m. spalis