Įmonės gali pasinaudoti valstybės teikiama parama verslui, jei įmonės atitinka jai keliamus reikalavimus bei investuoja į tas kryptis, kurių vystymas yra remiamas valstybės. Šiuo metu valstybė gan tendencingai remia inovacijų pritaikymą versle. Lietuvos įmonėms trūksta žinių, reikalingų efektyviam veiklų vykdymui iš esmės visame inovacijų cikle – nuo produkto kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai. Siekiant spręsti šią problemą bei siekiant didinti ūkio subjektų konkurencingumą, valstybė skatina verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Valstybė remia tiek konsultacijas šia tema, tiek pačių inovatyvių sprendimų diegimą bei pritaikymą įmonės veikloje.